Contact Us

Pertubuhan Pengurusan Taman, Ameniti dan Rekreasi Malaysia (MyParks)
Pusat Pengajian Pengurusan Taman dan Ameniti,
Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur,
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor

Faks: (+603) 5544 4353
Emel: myparksmalaysia@gmail.com
FB: faceboook.com/myparks

Alternatively, you may reach us via form below.