MyParks Annual General Meeting 2022

AGENDA MESYUARAT

1.0    Kata-kata aluan dan ucapan Presiden
2.0    Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-7 Tahun 2021
3.0    Pembentangan Laporan Tahunan 2022 oleh Setiausaha Kehormat
4.0    Pembentangan Laporan Kewangan Tahunan 2021-2022 oleh Bendahari
5.0    Pembentangan Laporan Jawatankuasa MyParks oleh Setiausaha Kehormat
6.0    Pindaan Perlembagaan
7.0    Pembentangan Usul-usul oleh ahli MyParks
8.0    Pelantikan 3 Ahli Jawatankuasa MyParks tambahan bagi Sesi 2022-2023
9.0    Perkara Berbangkit
10.0  Penangguhan Mesyuarat Agung